دانلود آهنگ جدید

» دانلود تک آهنگ های محمد اصفهانی

دانلود آهنگ دکتر محمد اصفهانی به نام داغ نهان

دانلود آهنگ دکتر محمد اصفهانی به نام داغ نهان

دانلود آهنگ دکتر محمد اصفهانی به نام داغ نهان

دانلود آهنگ محمد اصفهانی به نام آسیمه سر

Mohammad Esfahani Asime Sar

دانلود آهنگ محمد اصفهانی به نام آسیمه سر دانلود آهنگ محمد اصفهانی به نام آسیمه سر

دانلود آهنگ محمد اصفهانی به نام آمده ام ای شاه پناهم بده

آمدم ای شاه ، پناهم بده خط امانی ز گناهم بده
ای حَرمَت ملجأ در ماندگان دور مران از در و ، راهم بده
ای گل بی خار گلستان عشق قرب مکانی چو گیاهم بده
لایق وصل تو که من نیستم اِذن به یک لحظه نگاهم بده
ای که حَریمت به مَثَل کهرباست شوق وسبک خیزی کاهم بده
تاکه ز عشق تو گدازم چو شمع گرمی جان سوز به آهم بده
لشگرشیطان به کمین من است بی کسم ای، شاه پناهم بده
از صف مژگان نگهی کن به من با نظری ، یار و سپاهم بده
در شب اول که به قبرم نهند نور بدان شام سیاهم بده
ای که عطا بخش همه عالمی جمله ی حاجات مرا هم بده

دانلود آهنگ محمد اصفهانی به نام آمده ام ای شاه پناهم بده

دانلود آهنگ محمد اصفهانی به نام آمده ام ای شاه پناهم بده